ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД

фенове: 0

70 наказателни производства са внесли държавните обвинители в Лудогорието през юли

от radio на 10.08.2018 11:35 » 29 видян

Окръжната прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли през предходния месец 70 наказателни производства, съобщиха от институцията.Броят на обвинителните актове е 43 срещу 75 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са 8, против брака и семейството 2, против собствеността 10, против стопанството 4, против дейността на държавни органи и обществени организации 2, документни престъпления - 1 бр., против реда и общественото спокойствие 1, а общоопасните престъпления са 21.През отчетния период са внесени 9 предложения за споразумения срещу 9 лица.През юли дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.

Коментари