Форуми » Здравословен начин на живот » Детайли нов отговор нова тема
  Билки - мита за тяхната полезност и лечебност
svet

Публикувано на: 20.01.2012 13:46

Няма по универсална аптека от Природата – основния, неизчерпаем източник, от който черпим енергия, здраве и сили!

svet

Публикувано на: 20.01.2012 13:58

Нестабилна стенокардия

Какво представлява нестабилната стенокардия?


Нестабилната стенокардия е едно от най-често срещаните кардиологични заболявания. То представлява отделна клинична форма на исхемичната болест на сърцето и по своята характеристика заема междинно положение между стабилната стенокардия и инфаркта на миокарда.

В
момента исхемичната болест на сърцето заема едно от първите места по
брой хоспитализации за година и едновременно с това е водеща причина за
смъртност по света.  Най-новите проучвания показват, че и през 2020
година исхемичната болест на сърцето ще продължава да заема челните
места сред причините, водещи до смърт.

Нестабилната стенокардия или ангина пекторис
е една от най-честите форми на болестта. Обикновено тя засяга хората
над 45-50 години и по характеристика на симптомите и факторите, които я
провокират, тя много прилича на острия миокарден инфаркт без ST-елевация
на ЕКГ. Даже някои автори смятат, че всъщност се касае за едно и също
заболяване, което обаче протича с различна тежест и в някои случаи води
до пълно прекъсване на кръвотока на сърцето с развитието на инфаркт, а
друг път нарушението не е толкова значимо, че да доведе до необратими
поражения на миокарда.

Подобно на миокардния инфаркт, и
нестабилната ангина пекторис се провокира най-често от наличието на
частично  оклузиращ (запушващ) вътрекоронарен тромб, който води до остър
дисбаланс между кислородните нужди  и консумации на миокарда от една
страна и коронарния кръвоток от друга. В резултат на описаното запушване
до клетките на сърцето достигат по-малко хранителни вещества и кислород
(възниква т.нар. исхемия), което води до нарушаване на функциите
му. В зависимост от тежестта на запушването и от времето, което то
продължава, функционирането на сърцето може да бъде увредено обратимо
или небратимо.Какви са рисковите фактори за възникване на нестабилна стенокардия?


Рисковите фактори, които водят до възникването на описаните
механизми, са същите, които причиняват миокардния инфаркт. Най-общо те
могат да се разделят на:
Коригируеми рискови фактори:
 • дислипидемии
  (нарушения в липидния статус) – най-често се касае за състояния, при
  които общият холестерол и триглицеридите са повишени над допустимите
  стойности: общ холестерол> 5,2 mmol/l и триглицериди >1,7mmol/l. 
  Освен това често липидният статус показва и намалено количество на HDL –
  липопротеин, който е свързан с намаляване риска от развитие на
  атеросклерозата.  
 • тютюнопушене -  това е съществен и
  независим фактор, определящ възникването на исхемичната болест на
  сърцето и в частност на нестабилната стенокардия. Доказано е, че
  пушенето на 20 цигари на ден увеличава риска от атеросклероза най-малко
  2-3 пъти. Цигарите спомагат за по-бързото развитие на атеросклеротичната
  плака, като намаляват естествените съдови субстанции, които водят до
  вазодилатация (съдоразширяване) и едновременно с това понижават HDL.
  Освен това те индуцират коронарен спазъм, който също има значение за
  възникването на нестабилната стенокардия. При преустановяване на
  тютюнопушенето в период поне за 2 години е установено, че рискът от
  развитие на исхемична болест на сърцето рязко намалява.
 • артериална хипертония 
  - при неправилно контролирана и лекувана артериална хипертония рискът
  от развитие на остри коронарни синдроми се повишава 5-6 пъти.
 • захарен диабет – хипергликемията води до микроциркулаторни нарушения, които в крайна сметка увеличават атерогенния риск за съдовете.
 • намалена физическа активност     
 • затлъстяване
 • психоемоционален стрес – този фактор води от една страна до повишена кислородна консумация на миокарда, а от друга стимулира тромбообразуването.
 • ролята на екзогенните естрогени
  – много проучвания показаха, че голяма част от препаратите за
  хормонална контрацепция, базирани на естрогенна основа, увеличават риска
  от тромбообразуване, а оттам и кардиоваскуларния риск като цяло.
Некоригируеми рискови фактори
 • възраст – жените над 55 години и мъжете над 45 години страдат по-често от исхемична болест на сърцето.
 • фамилна анамнеза за ранна атеросклероза – роднини с преживян миокарден инфаркт, мозъчен инсулт
Съчетаването
на два или повече рискови фактори увеличава в геометрична прогресия
риска от възникването на остър коронарен синдром.Какво причинява нестабилната стенокардия?


Нестабилната стенокардия е заболяване на съдовете. В
повечето случаи тя се характеризира с остронастъпило несъотвествие между
притока на кислород към сърцето и неговите потребнисти. Най-често
стенокардията (стабилна и нестабилна) се предизвиква от наличието на атеросклеротична плака,
разположена в някоя от коронарните артерии, изхранващи миокарда. Тази
плака води до стесняване лумена на съда, в резултат на което до клетките
на сърцето достигат по-малко кислород и хранителни вещества. Когато
плаката е стабилна, т.е. нейната повърхност е интактна и запазена,
стеснението е относително постоянно и до известна степен компенсирано
(това е типичното за т.нар. стабилна стенокардия). Когато обаче
въпросната плака руптурира или ерозира, нейната структура се
нарушава, тя се оголва и по повърхността и се появяват молекули, които
при нормални условия не влизат в контакт с кръвните клетки. Най-често
това е молекулата на колагена, която има силен афинитет към
тромбоцитите. Те полепват по повърхността на оголената атеросклеротична
плака и водят до образуването на тромб, който още повече намалява
диаметъра на  предварително стеснения коронарен съд. В резултат на това
се явяват оплакванията и симптомите на нестабилната стенокардия.

В
някои случаи нестабилната ангина пекторис се проявява и при ненарушена
атеросклеротична плака, която обаче води до стеноза над 90% от лумена на
съда и практически не позволява адекватното кръвоснабдяване на
посочената част на миокарда.
Често в хода на хиперконтрактилитет
(повишена контракция) на съдовата стена или в резултат на нарушена
ендотелна функция в близост до наличната атеросклеротична плака възниква
съдов спазъм. Той допълнително стеснява съда и придизвиква ефект
подобен на описания вече при насложената тромбоза върху атерогенната
плака. Този механизъм на възникване на нестабилната стенокардия обаче е
доста по-рядък. Ето защо повечето автори приемат, че за възникването на
типичните оплаквания на заболяването най-съществено значение има
руптурата на плаката и тромбообразуването.Какви са симптомите на нестабилната стенокардия?


Заболяването може да протече по различен начин. Най-често обаче оплакванията му се изразяват в следното:

 • болка
  – често първият симптом на нестабилната стенокардия е болката в
  областта на сърцето и гърдите. Много хора описват това усещане като
  стягате, притискане, дискомфорт, тежест. То най-често е разположено в
  сърдечната област, но нерядко се появява в областта на долната челюст,
  корема, гърба, което затруднява диагнозата. Силата на болката е различна
  – тя може да бъде остра, пробождаща или тъпа. Обикновено пациентите,
  страдащи от захарен диабет, имат безболково протичане на заболяването,
  което и става причина за сравнително късното търсене на медицинска
  помощ. Болката обикновено има типичен ход на разпространение. Тя обхваща
  лявото рамо, лявата ръка и накрая 4 и 5 пръст на ръката. Не бива да се
  забравя обаче, че често описаната ирадиация липсва и боката е
  стационирана.Различни обстоятелства могат да предизвикат болковия
  синдром – физическо усилие, психоемоционален стрес, повишена
  температура. Типичното за болката при нестабилната стенокардия е появата
  и в покой, т.е. без каквато и да е видима причина за нейното
  възникване. Тя има различна продължителност и обикновено не се повлиява
  от нищо – нито от приема на нитроглицерин, нито от промяна в положението
  на тялото.
 • задух – обикновено това е второстепенен симптом, който е по-типичен за по-възрастните хора.
 • сърцебиене
 • ритъмно-проводни нарушения
 • обща слабост
 • главоболие
 • причерняване
 • гадене, повръщане
 • изпотяване

Обикновено
последните симптоми са израз на разтроената вегетативна функция на
организма. Тяхното наличие не е с първостепенно значение, но те не биват
да се пренебрегват, защото в някои случаи отразяват тежестта на
пристъпа и дават допълнителна информация на цялостното състояние на
пациента.
Как се поставя диагнозата?


Нестабилната стенокардия в повечето случаи е клинична диагноза,
т.е. тя са поставя на базата най-вече на оплакванията на пациента и
характерната болкова симптоматика. Въпреки това има  изследвания, които
могат да подпомогнат диагнозата и по този начин да ускорят лечебния
процес.

На първо място това е електрокардиограмата (ЕКГ).
В редица случаи тя може и да е нормална. Прогностично значение обаче
има търсенето на ST-депресия в някое от отвежданията – периферно или
прекордиално. Въпросната депресия има типичен вид и тя се познава по
характерното снижение на изоелектрическата ос. Тази депресия отразява
исхемията на миокарда и има важно значение за степента на тежест на
миокардното засягане. Освен това често в ЕКГ могат да се открият и
отрицателни, т.е. под нивото на изоелектрическата ос Т-вълни. Този белег
обаче е твърде неспецифичен и може да се наблюдава и при редица други
състояния. Ето защо самостоятелното им откриване не говори със сигурност
за наличието на миокардна исхемия. Характерно за нестабилната
стенокардия е, че описаните ЕКГ промени, в случаите когато присъстват,
са преходни. Поради тази причина ненавременното търсене на лекарска
помощ затруднява диагнозата.

Често при част от пациентите с нестабилна стенокардия е удачно прилагането на велоергометрия, т.нар. работна проба.
Тя се изразява в последователен ЕКГ запис на сърдечната дейност на
пациента, докато той кара специално колело. Целта на изследването е да
търси именно тези ЕКГ белези, които насочват вниманието за евентуална
миокардна исхемия – ST-депресия и отрицателни Т-вълни. При пациенти
обаче, които страдат от захарен диабет, имат предходна сърдечна операция
или коронарография, в последните часове имат нестабилна хемодинамика
(отразена чрез непостоянство на артериалното налягане) или пък
персистиране на исхемичните ЕКГ данни, съществува повишен риск при
извършването на велоергометрия, поради което тя и не се прави.

Ехографското изследване
на сърцето при пациенти с изолирана нестабилна стенокардия не показва
съществени отклонения. Обикновено то се прави за изключване на
евентуален миокраден инфаркт или някаква клапна лезия, която да обяснява
състоянието. При всички случаи обаче ехокардиографията е изследване с
доказана точност и прецизност и е препоръчително неговото извършване при
всеки сърдечно болен пациент за проследяване помпената функция на
сърцето и състоянието на клапния му апарат.

Лабораторното изследване на кръвта
има също своето значение. Обикновено неговото извършване цели
отхвърлянето на диагнозата миокраден инфаркт. За целта се изследват
специални ензимни маркери, които сочат степента на увреждане на
миокарда. Най-често това са тропонинът, креатинкиназата (СРК) и нейната миокардна фракция (СРК-МВ).
При повишени стойностите на посочените лабораторни показатили най-често
се касае за остро и продължително исхемично увреждане на миокардна,
съпроводено с некроза на неговите клетки. Поради това в тези случаи се
поставя диагнозата миокарден инфаркт. Ако тези показатели са в норма,
по-вероятно е да се касае за нестабилна стенокардия. При все това,
обаче, винаги има изключения и при двата варианта.

В някои случаи при невъзможност за поставянето на диагнозата, е удачно провеждането на селективна коронарна артериография.
Това представлява инвазивен метод, при който с помощта на специално
въведено в съдовете багрило се изобразяват коронарните съдове. При
наличието на запушване или стеснение се получава стоп в преминаването на
контрастната материя и най-добре се визуализират стенозите. Освен
диагностичен, този метод в редица случаи може да се превърне и в
терапевтичен подход.Как са възможните усложнения на нестабилната ангина?


Нестабилната стенокардия е междинно състояние. То осъществява
прехода от стабилната стенокардия към остро настъпващия миокарден
инфаркт. Т.е. тя е един вид предвестник за евентуалното настъпване на
тежко миокардно усложнение. Именно и това е нейното най-голямо
усложнение – миокардната некроза. При пациенти, които не обръщат
внимание на стенокардните си пристъпи, които неглижират общото си и в
частност сърдечно състояние, миокардният инфаркт може да настъпи с
голяма вероятност.

Освен това наличието на нестабилна
стенокардия говори за една тежко протичаща атеросклероза на съдовете.
Този процес обаче не обхваща само коронарните съдове, той може да се
прояви навсякъде по съдовата система, включително и в мозъчните съдове.
Така нестабилната стенокадия играе роля и за навременото откриване на
значителни атеросклеротични стеснения в областта на мозъчните съдове,
които биха могли да доведат до мозъчен инсулт.

В редки случаи
заболяването може да предизвика сериозни ритъмно-проводни нарушения,
като предсърдно мъждене, АV-блок и други.Още по-рядко нестабилната
стенокардия може да е причина за настъпването на синкопални прояви със срив в хемодинамиката и рязко спадане на артериалното налягане.
Как се лекува нестабилната стенокардия?


Лечението на нестабилната ангина има два съществени момента –
лечение на рисковите фактори и лечение на самия ангинозен пристъп.
Лечението на рисковите фактори включва следните основни етапа:
 • контрол и адекватно лечение на артериалната хипертония – целта е артериалното налягане да се поддържа в границите 120-130/80.
 • лечение на дислипидемиите
  – най-често това става с промяна в начина на живот. Диетичният режим е
  от съществено значение, тъй като влияе благоприятно върху всички рискови
  фактори. Трябва да се избягват мазнините от животински произход,
  богатите на наситени мастни киселини храни, а да се предпочитат
  плодовете, зеленчуците, рибата. Освен това за намалявено общият
  хорестерол и LDL-холестеролът от съществено значение е приема на
  статини, които освен че повлияват липидния статус, имат и благоприятен
  противовъзпалителен и антиоксидантен ефект. При наличието на значително
  хипертриглицеридемия е удачно използването на медикаменти като
  фибратите.
 • лечение на захарния диабет – от съществено значение е адекватният контрол на гликемията и поддържането на гликирания хемоглобин под 6,5%.
 • увеличаване на физическата активност
 • намаляване на телесното тегло – фактор, който е от съществено значение за адекватната кислородна консумация на миокарда
 • прием на тромбоцитни антиагреганти
  – това са препарати, които потискат взаимодействието на тромбоцитите
  (клетките, които водят до формирането на тромби) със съдовата стена и
  помежду им. По този начин се създава една добра профилактика на
  вътресъдовите тромбози. Обикновено като тромбоцитни антиагреганти се
  препоръчва редовния прием на аспирин всяка вечер след храна. При
  пациенти, които страдат от гастритни или язвени проблеми, се препоръчва
  приема на клопидогрел, който е отличен антиагрегант.
Лечението на самия ангинозен пристъп има няколко особености. То може да бъде медикаментозно и инвазивно.
На
първо място терапията започва още вкъщи, при самото начало на болковата
симптоматика. Пациентът приема таблетка нитроглицерин под езика и
изчаква в покой. При неповлияване на симптоматика се препоръчва приема
на още една таблета нитроглицерин. Ако и тогава не се постигне ефект,
най-добре е да се потърси лекарска помощ. В болнична обстановка
лечението включва следните основни препарати:
 • За овладяване на болката в началото може да се приложат силни обезболяващи като фентанил.
 • С голямо значение за прогнозата на състоянието е ранното включване на бета-блокери.
  Това са препарати, за които е доказано значението при намаляване риска и
  леталитета при  развитие на миокраден инфаркт. Освен това те имат и
  антиангинозен ефект, намаляват артериалното налягане и подобряват
  кръвоснабдяването на миокарда.
 • Включването на хепарин (вид антикоагулант, който пречи на кръвта да се съсирва) също има своето значение.
 • Нитратите
  са препарати, които имат директен съдоразширяващ ефект и подобряват
  кръвоснабдяването на миокардните клетки. Тези медикаменти нямат
  отношение към прогнозата на пациента, но значително подобряват неговата
  симтоматика. Обикновено тяхното приложение е свързано с появата на
  главоболие, което обаче е бързопреходно.
 • Антитромботичните медикаменти също имат значение за преодоляването на развитие на миокарден инфаркт.
 • Калциевите антагонисти са
  препарати на втори избор, т.е. използват се при неповлияване на
  състоянието след прилагането на бета-блокери и нитрати. Те също имат
  антиангинозен ефект, подобряват кръвоснабдяването на сърцето и имат
  отношение към поддържането на адекватно артериално налягане.
След
овладяването на симптоматиката и подобряване състояние на пациента
обикновено препорките за продължително лечение включват прием на
бета-блокер, статин, антиагрегант и АСЕ-инхибитор. Последният препарат е
от съществено значение за правилната помпена функция на миокарда и
освен това също има антихипертензивен ефект.Какви са инвазивните методи на лечение?


В някои случаи медикаментозната терапия не може да овладее
симптоматиката. Друг път ефектът от лечението е временен и след кратко
време независимо от приложеното лечение ангинозният пристъп се повтаря.
Най-често в тези случаи се препоръчна инвазивното лечение на
заболяването. То бива:
 • перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (поставяне на стент
  - тук с помощта на специално въведен катетър с поставен в него балон се
  достига до стеснението на коронарния съд, довело до болковата
  симптоматика. Балонът се раздува и така атеросклеротичната плака се
  смачква, а луменът на съда се разширява. Едновременно с това на мястото
  на смачканата вече плака се поставя специално обработена пружинка
  (стент), която от една страна поддържа отворен лумена на дилатираната
  коронарна артерия, а от друга пречи на взаимодействието на съдовата
  стена с кръвните елементи. За съжаление обаче често тези стентове също
  имат атерогенен ефект и в даден момент могат да доведат до
  тромбообразуване.
 • коронарен артериален байпас
  обикновено тази методика се прилага в случаите, когато коронарографията
  открие запушване на две или повече коронарни артерии. В тази случаи
  поставянето на стентове е по-опасно, а и по-скъпо.

http://www.puls.bg/illnes/issue_387/print.html

svet

Публикувано на: 20.01.2012 14:03

Джинджифил (Ginger)История

Джинджифилът
има древна история като кулинарна и лечебна билка и се използва от
най-малко 3000 години. Той е добре известен на гърците и римляните,
които широко го използват.


За него се споменава от Конфуций (551-478 пр.н.е.) и в Корана.

Средновековна Европа смятала, че билката идва от Райската градина.

Аюрведа
и китайските лекари го използвали за неговите противовъзпалителни
свойства и като билка "превозвач", която дава възможност на други билки
да бъдат по-ефективни в тялото.


Жителите
на Ямайка и първите американски заселници правели бира от него и днес,
натуралната джинджифилова бира, направена с пресен джинджифил, се
предлага като храносмилателен тоник. Обаче, тя не бива да се бърка с
повечето търговски марки джинджифилова бира, които съдържат толкова
малко джинджифил, че не са нищо повече от подсладени безалкохолни
напитки без каквато и да е лечебна стойност.


Основни действия

  • антиеметик / срещу повръщане, гадене
 • спазмолитично
 • антисептичен
 • противовъзпалителни
 • антибактериални
 • антивирусно
 • противогъбично
 • антитромботичен агент
 • аналгетик
 • успокоява кашлица
 • стимулант за кръвообращението
 • газогонно
 • отхрачващо
 • хипотензивен
 • увеличава притока на кръв към дадено място (локално)
 • стимулира изпотяването
 • отпуска периферните кръвоносни съдове


Ключови компоненти • етерично масло (1-3%, включително борнеол и цитрал - зингиберен е 20-30%)
 • феноли
 • алкалоид
 • слузно вещество
 • олеорезини (4-7.5%, включително гингерол, шогаоли) 


Използвани лечебни части
Коренище, етерично масло

Почти
всички от народните вярвания за него са проверени научно. Джинджифилът
спира повръщането, разрежда кръвта, повишава ниското кръвно налягане,
намалява холестерола в кръвта и предпазва от рак при животните.


Бе
публикувано, че екстрактите от джинджифил имат многобройни
фармакологични свойства, включително стимулиране на съдодвигателните и
дихателни центрове и понижаване на серумните и чернодробни холестеролни
нива.


Китайски
изследователи съобщават, че пресният джинджифил е много ефективен в
клиничното лечение на ревматизъм, остра бактериална дизентерия, малария и
възпаление на тестисите.


Джинджифилът
се оказва активен срещу такива организми като малария, Shigella
dysenteriae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida
Albicans, Escherichia coli, Klebsiella pheumoniae, Streptococcus spp. и
Salmonella spp.


Гингеролът е парлив компонент, отговорен за лютивия вкус и стимулиращите свойства.

Шогаоловите форми са като растителни изсушители и са по-силно дразнещи.

Джинджифилът
е ефективен не само за морска болест, но се оказва полезен и за
облекчаване на следоперативното гадене в изследвания, проведени в
болницата "Св. Вартоломей" в Лондон през 1990 година.


Според
британското медицинско списание "Лансет", джинджифилът изглежда може да
бъде по-ефективен от някои стандартни лекарства за лечение на морска
болест и световъртеж. Те казват, че доброволците, които вземали
джинджифил били в състояние да издържат изкуствено създадена морска
болест в механичен люлеещ се стол 57% по-дълго от тези, които използват
Dramamine.


Друго
изследване включило датски военни кадети, податливи на морска болест.
Тези, които вземали джинджифил имали по-малка вероятност да развият
симптоми от тези на плацебо.


Зингибанът
е ензим в джинджифила, който има противовъзпалителни свойства. Освен
това, той съдържа и много антиоксиданти, които също спират възпалението.
Други компоненти намаляват производството на някои простагландини, като
по този начин облекчават болката.


Гингеролите,
веществата, които дават силата на джинджифила, се смята, че са
отговорни за неговата полезност при лечение на висока температура и
болка. Неговите етерични масла могат да бъдат естествени убийци на
вирусите на грипа и настинките.


Той
се използва за контролиране и облекчаване на гаденето след
химиотерапия. Изследователи в Индия, през 1997 г., тествали тази
способност и установили, че джинджифилът е в състояние да повиши
степента на издръжливост. Те открили, че ацетоновите екстракти
общоизвестни като гингерол, са отговорни за повишаването на жлъчното
производство, което показва, че той играе важна роля в храносмилането и
усвояването на храните.


Някои,
страдащи от мигрена болни съобщават, че джинджифилът спира
главоболието, ако се приема в началните етапи. Теорията е, че тази
способност идва от вещества, наречени шогаоли и гингероли, които
намаляват слепването на тромбоцитите, като по този начин предотвратяват
възпалението на кръвоносните съдове, което причинява мигренната болка.


Използвани средства

Отварата
от пресен корен се използва при втрисане и слузести настинки (1-2
парчета на чаша вода и къкри 10 минути. Може да се добави канела).


Отварата
от сушен корен се използва в комбинация с други билки като тонизираща
"ян" или енергизираща далака, при коремна пълнота, гадене и много
храчки.


Тинктури от пресен корен се използват като затоплящ кръвообращението стимулант, при метеоризъм, стомашно разстройство и гадене.

Капсулите се правят от сух корен на прах. Те са удобен начин за приемане на билката преди пътуване или за сутрешно гадене.

Етеричното
масло се използва за масажи при ревматизъм, лумбаго или за костни
наранявания и се съчетава добре с бадемово масло, масла от хвойна или
евкалипт за тази цел. То може също да се използва за лечение на газове,
менструални спазми, гадене или стомашни разстройства, но лечението
трябва да се наблюдава от опитен билкар.


Традиционна употреба

Джинджифиловото
семейство включва не само джинджифил, но и кардамон, куркума и
зедоария. Различните видове джинджифил се използват като лекарства, но
качествата им не се равняват с тези на джинджифила, включително и на
такъв негов близък родственик, като куркумата. В Азия, всички членове на
това семейството се смятат за полезни за здравето.


Арабите
използват други два вида от същото семейство, галанга (Alpinia
officinarum) и зедоария (Curcuma zedoaria) за лечение на стомашни
заболявания и обща слабост. Корените на тези две растения се смятат за
стимуланти, афродизиаци, и удивително, за лекарство за амнезия. Стрити
със зехтин, те се добавят към гореща вана или втриват в тялото при всяка
форма на мускулни оплаквания, причинени от пренапрежение.


Джинджифилът
има широк спектър на действие в човешкия организъм и е установено, че е
ефективен при лечение на катаракта, сърдечно-съдови заболявания,
мигрена, инсулт, аменорея, ангина, атлетично стъпало, бурсит, хронична
умора, настинки, грип, кашлица, депресия, виене на свят, повишена
температура, безплодие, еректилни проблеми, камъни в бъбреците, болест
на Рейно, ишиас, тендинит и вирусни инфекции.


В
Китай, науката за джинджифила е толкова прецизна, че джинджифилът от
различни части на страната се използва за различни цели. Пресният
джинджифил се използва за лечение на кашлица, гадене, газове,
дизентерия, както и за лечение на висока температура и гъбно отравяне.
Сушеният джинджифил се използва за всички неща, за които се използва
пресния джинджифил, както и за кръвоизливи, запек и уринарни проблеми.


Като
натурален диуретик, джинджифилът стимулира бъбреците да изхвърлят
токсините навън по-бързо. Пресният корен се използва главно за
стимулиране на изпотяване и намаляване на висока температура, затопляне и
успокояване на тялото по време на кашлица, настинка, грип и други
респираторни проблеми. Той също е едно добро отхрачващо средство при
настинки и простуда.


В
Индия, джинджифилът се използва за лечение на хроничен ревматизъм по
същия начин. Пациентът пие отвари от джинджифил преди лягане и след това
се покрива добре с одеяла за получаване на обилно изпотяване. Същото
лечение се смята за полезно в случаи на настинки или катарални атаки и
по време на студената фаза на периодична треска.


Етеричното
масло е използвано в Източната и Западна медицина от най-малко 400
години. Във Франция, все още се предписват капки върху бучки захар при
метеоризъм, висока температура и за стимулиране на апетита.


Джинджифилът
е отлично средство за всякакви храносмилателни оплаквания, особено
гадене, газове и колики. В Мексико, джинджифилът се смята за
по-ефективен от Dramamine в борбата срещу морската болест.


Във
Венецуела, джинджифилът е стрит в паста и се прилага локално върху
корема при трудна менструация. В Коста Рика, той се използва на отвара
за облекчаване на възпаления в гърлото и астма. С добавянето на мед, той
става ценно средство срещу кашлица и бронхит, а също така за изпотяване
при температура.


В
Панама казват, че облекчава ревматизъм. В Гватемала, джинджифиловата
отвара са взема като възбуждаща апетита и тоник. В Тринидад, той е
средство за лошо храносмилане, болки в стомаха и малария.


Неговите
антисептични качества го превръщат в силно полезно средство срещу
чревни инфекции, включително и някои видове хранителни отравяния.


Западните
билкари го смятат за добър стимулант на кръвообращението, който
увеличава притока на кръв към повърхността и това го прави ценно
средство при подуто измръзнало място и слабо кръвообръщение към
крайниците. Чрез подобряване на кръвообръщението, джинджифилът помага за
повишаване на кръвното налягане.


Тъй
като той стимулира периферната циркулация се затоплят крайниците, което
помага за предпазване от видовете студени тръпки, свързани с малария,
настинки и грип.


Едно
от по-необичайните му приложения е за изгаряния. Когато се използва
външно като лапа или мехлем, джинджифилът успокоява възпалението и
стимулира оздравяването. Сок от пресен джинджифил, напоен в памук и
приложен върху изгаряне, например, веднага облекчава болката (дори на
отворени мехури), намалява мехурите и възпалението и осигурява
антибактериална защита срещу инфекции.


Някои
билкари препоръчват да се смеси сок от пресен джинджифил с неутрално
масло и да се прилага върху скалпа срещу пърхот, а за гаргара на
възпалено гърло да се смеси с лимонов сок, оцет и мед.


Дивият джинджифил е специфично средство срещу болезнени спазми на червата и стомаха.

Можете
да си направите домашна джинджифилова бира: Вземете пресен джинджифил и
счукайте небеления корен. Поставете 1 чаша от корена в 5 литра вода и
кипнете. Махнете от котлона, прецедете и добавете мед на вкус. Тази
напитка може да се пие така или да се добави към газирана вода.

Клинично изследвани полезни действия: • Сутрешно гадене, сутрешна болест
 • Морска болест
 • Остеоартрит
 • Епилепсия (в комбинация с
  Урока (bupleurum), корен от божур, корен от Пинелия (pinellia), кора от
  канела, плодове на хинап, азиатски корен от женшен и корен от азиатски
  шлемник (scullcap) и корен от женско биле)
 • Лошо храносмилане
 • Синдром на раздразненото
  черво (китайска билкова комбинация, съдържаща пелин, джинджифил, Урока
  (bupleurum), Китайски лимонник (Schisandra), градински чай (dan shen) и
  други екстракти)
 • Гадене и повръщане след операция
 • Гадене след химиотерапия
 • Пред-и следоперативна хигиена
 • Световъртеж
 • Атеросклероза
 • Сенна хрема (Комбинация,
  съдържаща женско биле, кора на канела, Китайски лимонник (Schisandra),
  Ефедра, джинджифил, корен от божур, Пинелия (pinellia) и корен от вид
  джинджифил- asiasarum)
 • ХИВ подкрепа (комбинация с
  Урока (bupleurum), корен от божур, Пинелия (pinellia), кора на канела,
  корен от джинджифил, плодове на хинап, азиатски женшен, корен от
  азиатски шлемник (scullcap)и корен от женско биле)
 • Леки болки в гърба
 • Мигренозно главоболие
 • Ревматоиден артрит


Как да се приема?За профилактика или лечение
на морска болест, 500 мг сух джинджифил на прах може да се приема
половин до един час преди пътуването, а след това 500 мг на всеки 2-4
часа, ако е необходимо. Деца на възраст под шест години трябва да
използват половината от дозата за възрастни. За лечение на гадене,
свързано с бременността, жените могат да приемат до 1 грам дневно, но
трябва да използват джинджифила само за симптоматично облекчение на
гаденето, а не постоянно. Джинджифилът може да се използва за гадене,
свързано с анестезия или химиотерапия, но само под наблюдението на
лекар.

http://nanocom-bg.com/test/index.php?option=com_content&view=article&id=891:dzhindzhifil-ginger&catid=37:bilkolechenie&Itemid=100017