MallBG.net Онлайн Магазин
Кучета
фенове: 0
ФИТНЕС
фенове: 3
ДТА "Лудогорче" - град Ра
фенове: 1
Mercedes-Benz
фенове: 0


Общи УсловияНастоящите общи условия регламентират отношенията между Nameri.eu и неговите потребители по повод използването на услугата. Nameri.eu не носи отговорност, в случай, че при ползване на услугата потребителите генерират съдържание, при което има неправомерно използване на авторски права, също и за неговата точност и достоверност.


Всякакви некоректни данни за потребителя използвани при регистрация или посочени в процес на ползване на сайта касаещи него или такива, които не съответстват на настоящите Общи условия или правила за използване на сайта могат да доведат до временно или постоянно ограничаване на неговите права за достъп до услугата.


С натискането на който и да е бутон, линк или обект който се намира на Nameri.eu (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят декларира, че е съгласен, приема и следва да спазва тези "Общи условия", които могат да бъдат едностранно променяни от Nameri.eu без предварителното и изрично уведомяване на потребителите.


Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на сайта.


Регистрация


За използването на сайта Nameri.eu е необходима регистрация. Регистрацията в Nameri.eu е безплатна. Всеки човек има право на една регистрация от един Ай-пи адрес. След като се регистрира, потребителят има възможност за промяна на потребителските данни, както и за промяна на данните, необходими за получаването на наградите спечелени при използването на Nameri.eu.


Nameri.eu ще деактивира профили ползващи един и същ ай-пи адрес без предупреждение.


С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.


Поверителност на данните


При регистрацията Ви в сайта, Nameri.eu гарантира, че личните Ви данни ще бъдат използвани единствено при взаимоотношенията Ви със сайта и няма да бъдат предоставени на трети лица.


Използване на сайта


За да използват сайта, потребителите на Nameri.eu декларират, че ще спазват добрия тон, няма да публикуват съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, и/или представлява явна или скрита реклама, и/или включва търговски марки, както и всякакво друго неподходящо според Nameri.eu съдържание.


Nameri.eu си запазва правото да премахва съдържание, което не отговаря на настоящите Общи условия, както и да деактивира потребителски профили.


Nameri.eu ще деактивира по свое усмотрение, неактивни повече от 6(шест) месеца потребителски профили.


Nameri.eu ще деактивира профили ползващи един и същ ай-пи адрес без предупреждение.


Авторски права


Потребителите регистрирани в Nameri.eu декларират, че притежават авторско право върху съдържанието, което публикуват и с изпращането му то не нарушава по никакъв начин права на трети лица.